Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować