Słowniczek pojęć

dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko,

Akty prawne

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

Wniosek

Wniosek oraz załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia

Skip to content