Akty prawne

akty_prawne

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz.735)
   Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2019 poz. 1282)
   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz.1372)
   Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2021 poz.2354)
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021 poz.1923)
   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz.305)
   Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz.217)
Skip to content