Pomoc prawna

status

POMOC PRAWNA

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856-58-15

e-mail: oik.pcpr.swidnica@op.pl

Poniedziałki: od 15.30 – 18.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Franciszkańska 7, tel. 74 854 90 50, 52, 59 (środa 8:00 – 15:30)
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Porady udzielane są klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanym przez pracownika socjalnego Ośrodka, w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, w środy.

Termin spotkania pracownik socjalny ustala z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Długa 33, tel. 74 850-04-60

Dyżury:

poniedziałki od 13.00 do 17.00
wtorki od 08.00 do 12.00
środy od 08.00 do 12.00
czwartki od 13.00 do 17.00
piątki od 08.00 do 12.00

Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.„

Punkt przy Urzędzie Gminy w Świdnicy , ul. Głowackiego 4, tel. 74 580-04-60

Pomoc w zakresie prawa rodzinnego, pracy, przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych.

Dyżury:

poniedziałki od 07.30 do 11.30
wtorki od 12.30 do 16.30
środy od 12.30 do 16.30
czwartki od 07.30 do 11.30
piątki od 09.00 do 13.00