Patronaże miejsc niemieszkalnych

W związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa, stwarzającą zagrożenie, w tym dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej w dniu 08.05.2020 w ramach współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzono, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa patronaż miejsc niemieszkalnych, gdzie przebywają osoby bezdomne. Skontrolowano 5 miejsc (pustostanów, teren zielony), gdzie przekazano osobiście osobom bezdomnym maseczki ochronne oraz poinformowano o procedurze postępowania przy podejrzeniu zakażenia lub innej choroby.

Każdorazowo motywuje się osoby bezdomne do zamieszkania w Schronisku oraz udziela pomocy zgodnie z potrzebami osób bezdomnych.

Skip to content