Światowy Dzień Pracy Socjalnej

W dniu 19 marca 2019 roku obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day 2019). Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Promowanie znaczenia relacji międzyludzkich”.

Czy pracujesz z drugim człowiekiem jesteś pracownikiem socjalnym, pracujesz w domu pomocy społecznej, przyznajesz świadczenia rodzinne, jesteś asystentem rodziny, pracujesz z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, pracujesz z osobami bezdomnymi, podejmujesz działania na rzecz społeczności lokalnej w organizacjach pozarządowych, podejmujesz ważne decyzje z zakresu polityki społecznej w samorządzie – pamiętaj Twoje działanie ma wielki wpływ na kształtowanie relacji międzyludzkich.

Chcielibyśmy Wam wszystkim życzyć byście każdego dnia pamiętali o tym, że wsparcie i pomoc jaką niesiecie drugiemu człowiekowi ma ogromne znaczenie.

Skip to content