WenDo, czyli Droga Kobiet

Już po raz czwarty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zaprasza kobiety na bezpłatne warsztaty z asertywności i samoobrony. Nie są wymagane szczególne umiejętności, przygotowanie sportowe, czy szeroka wiedza. Każda Pani, niezależnie od doświadczeń i poziomu sprawności, może nauczyć się skutecznie bronić i dbać o swoje granice.

21-22 czerwca br. w siedzibie Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw, Rynek 39-40 w Świdnicy zostaną zorganizowane zajęcia, które uczą kobiety, jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – nie czuć się bezradną i bezbronną. Uczą także, jak reagować na przemoc, wzmocnić poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomagają rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy, obawy, poczucie winy i wstyd.

WenDo znaczy „Droga Kobiet”. To metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, która powstała ponad 30 lat temu w Kanadzie. Przyjdź na warsztat, jeśli chcesz nauczyć się:

  • skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji;
  • rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic;
  • podejmowania decyzji;
  • reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć;
  • samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści.

Mieszkanki Świdnicy (w wieku od 18 do 60 roku życia) mogą zapisać się do udziału w warsztatach dzwoniąc do MOPS w Świdnicy od pn. do pt. w godzinach od 7.30 do 15.30 na nr telefonu 602-621-749. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content