Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (18 lutego – 24 lutego 2019 r.)

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniu 21 lutego 2019 r.  do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w pok. nr 19 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Bezpłatnej pomocy będzie udzielał Kierownik Działu Śledczego Prokuratury Rejonowej w Świdnicy – Pani Donata Kalaman-Smoleń.