Spotkania dla seniorów z Ukrainy / зустрічі для старших

 

Większość ukraińskich seniorów, zmuszonych do ucieczki, cierpi z powodu samotności. Tęsknią za swoimi bliskimi, którzy zostali na Ukrainie, domem oraz za zwykłymi, codziennymi rytuałami. Pomagając kobietom i ich dzieciom, uchodźcom z Ukrainy, musimy również pamiętać o osobach starszych z tego kraju. Stąd oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy:

Dzienny Dom Senior+ przy ul. Saperów 27  zaprasza seniorów z Ukrainy w każdą środę w godzinach od 10.00  do 12.30  do udziału  w zajęciach aktywizujących oraz nauki języka polskiego, której podejmą się wolontariusze z III LO.

Za nami pierwsze spotkanie  polskich i ukraińskich seniorów:

W dniu 23 czerwca br. na terenie Dziennego Domu Senior + zorganizowano festyn integracyjny  dla seniorów z naszego Miasta oraz z Ukrainy.  Seniorzy spędzając wspólnie czas śpiewali polskie i ukraińskie piosenki, tańczyli oraz uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. We wspólnej zabawie wzięli udział również wolontariusze –  młodzież z Ukrainy, ucząca się  w  III LO w Świdnicy.   Udział młodzieży sprawił, że spotkanie nie tylko łączyło seniorów z dwóch krajów, lecz również było integracją międzypokoleniową.  Umiejętność posługiwania się językiem polskim przez młodzież z  Ukrainy ułatwiła pokonanie barier językowych między seniorami.


Більшість літніх людей з України, вимушених переселенців, страждають від самотності. Вони сумують за своїми близькими, які залишилися в Україні, по дому і по звичайним, повсякденним ритуалам. Допомагаючи жінкам та їхнім дітям, біженцям з України, ми також повинні не забувати про літніх людей. Звідси пропозиція міського Центру соціальної допомоги у Свидниці:   Денний дім Senior + на вул. Саперів 27, запрошує літніх людей з України, щосереди з 10.00 до 12.30 взяти участь в активних заходах та вивченні польської мови, разом з волонтерами з ІІІ середньої школи.

Перша зустріч польських та українських літніх людей вже відбулася:   23 червня цього року на території денного будинку Senior + був організований інтеграційний фестиваль для літніх людей з нашого міста та з України.  Літні люди, проводячи час разом, співали польські та українські пісні, танцювали і брали участь у спортивних змаганнях. У спільному заході також брали участь волонтери – молодь з України, яка навчається у ІІІ середній школі у Свидниці.   Залучення молоді допомогло,  не тільки об’єднати людей похилого віку з двох країн, але й стало інтеграцією між поколіннями. А також, завдяки володінню польською мовою молоді з України, вдалося полегшити подолання мовних бар’єрів між людьми похилого віку.

Skip to content