Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje pracownika
na stanowisko pracownik socjalny

 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  1. a) pedagogika,
  2. b) pedagogika specjalna,
  3. d) polityka społeczna,
  4. e) psychologia,
  5. f) socjologia,
  6. g) nauki o rodzinie;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

(…)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]