Informacja dot. POPŻ 2014-2020

Spółdzielnia Socjalna „MITOS” informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019 wydawana będzie bez zmian tj. od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00-13.00 (przerwa 10:00-10:30).

Do kwalifikowania osób potrzebujących do uczestnictwa w projekcie uprawniony jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wystawia skierowania imienne. Spółdzielnia może samodzielnie kwalifikować jedynie osoby bezdomne.

Aby otrzymać skierowanie z MOPS na pomoc w formie żywności, należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym:

  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – tel. 74 854-90-50,
  • Dział Pomocy Środowiskowej (ul. Franciszkańska 7 – pracownicy socjalni) – tel. 74 854-90-53,
  • Dział Pomocy Środowiskowej (ul. Westerplatte 47 – pracownicy socjalni) – tel. 74 640-28-88,
  • Dział Pomocy Specjalistycznej – tel. 74 854-90-52,
Skip to content