Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Osoby doświadczające trudnych emocji wynikających z osobistych przeżyć związanych z doznawaniem przemocy w rodzinie, zapraszamy do udziału w grupie, gdzie możecie zostać wysłuchani oraz otrzymać wsparcie i radę.

Uczestnicy spotkań wspólnie ustalają zasady działania grupy, które zobowiązują się przestrzegać i szanować. W atmosferze całkowitego zaufania mogą podzielić się z grupą swoimi przeżyciami i korzystając z doświadczenia uczestników spotkań i liderek grupy, Renaty Halejcio i Marzeny Sieradzkiej-Kaczmarek, nauczyć się przede wszystkim, jak poczuć swoją siłę i podnieść poczucie wartości, jak rozpoznawać, unikać i reagować na zagrażające sytuacje.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu, proszone są o wcześniejszy kontakt: Renata Halejcio – 513 288 925