Ważne informacje

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W

Formularze

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wzór wniosku o ustalenie

Akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie

Zasady przyznawania

Świadczenie dobry start przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom

Krok po kroku

  Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To