Nabór na stanowisko: Kierownik Klubu Seniora

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Klubu Seniora (1 etat)

 

 

  1. Warunki przystąpienia do naboru

Do naboru może przystąpić kandydat, który:

  1. Jest obywatelem polskim.
  2. Posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu ustaw z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym.
  3. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
  4. Posiada znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
  5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  6. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
  7. Posiada nieposzlakowaną opinię.
  8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

(..)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]