Ważne informacje

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY


Dane kontaktowe:


ul. Franciszkańska 7

58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-56

 

INFORMACJA - pokój nr 11

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych odbywa się

od godz. 8:00 - 15:00.

 

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016 są przyjmowane od dnia 1 września 2015r.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015r.

 

 

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów oraz zasiłku pielęgnacyjnego);
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych;
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych;
  • wypłacanie świadczeń rodzinnych;
  • udzielanie informacji klientom dotyczących przysługujących im świadczeń i wymaganej dokumentacji
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych.