Ważne informacje

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

 


Dane kontaktowe:


ul. Franciszkańska 7

58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-56

 

INFORMACJA - pokój nr 11

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych odbywa się

od godz. 8:00 - 15:30.

 

OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2014r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

 

 

Zakres zadań:

 

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków

do zasiłku rodzinnego;

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów oraz zasiłku pielęgnacyjnego);

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych;

- wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych;

- wypłacanie świadczeń rodzinnych;

- sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych.